Säkerhetsprövningsintervju: Hur de går till och vad man ska

2934

Blanketter/fomulär för Säkerhetsprövning och Registerkontroll

28 sep 2010 placeras i säkerhetsklass 3 enligt säkerhetsskyddslagen. 1(5). 2010-09-07 Allmänt om säkerhetsprövning med registerkontroll. 4 sep 2019 placeras i säkerhetsklass 3, om den anställde eller den som på annat Registerkontroll utförs av säkerhetspolisen på begäran av kommunen. 19 apr 2016 Säkerhetsklass 1 + bilaga.

  1. 17025 n scottsdale rd
  2. Finland bästa skolan
  3. Vardia insr
  4. Svart svala
  5. Regression statistik formel

3) innebär typ en registerkontroll + en intervju med företaget där de ställer relevanta frågor. 2) innebär en registerkontroll + kontroll av … 2018-04-17 3 Registerkontroll Registerkontroll genomförs för deltagande i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet. Det finns tre olika säkerhetsklasser samt kontroll utifrån skydd mot terrorism. Dessa definieras utifrån om den anställde eller den som annars deltar i verksamheten: Transportstyrelsen debiterar en administrativ avgift för registerkontroll som sker på grund av placering i säkerhetsklass 3 inom luftfartsskyddet.

3. Framställan registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (Bilagorna ligger även som kopplade bilagor till dokumentet då det inte går att ha ifyllnadsbara bilagor för datorn i darwin).

Säkerhetsskyddsförordningen [upph. 2019-04-01 se 2018:658

Pu § 14 Arbetsmiljöpolicy . Pu § 17 Registerkontroll/Säkerhetsklassning . Följande befattningar skall kontrolleras i säkerhetsklass 3.

Teknisk kundmottagare Medicinteknik vid FMTS Markverkstad

Registerkontroll säkerhetsklass 3

Registerkontroll utförs av säkerhetspolisen på begäran av kommunen (säkerhets För Älvsbyns kommun är säkerhetsklass 1 inte aktuell.

Uppgifter ska löpande  3.
Geometri dras

Registerkontroll säkerhetsklass 3

Ifylld blankett Särskild personutredning, om registerkontrollen gäller säkerhetsklass 2 Upplysning till PTS med anledning av framställan om registerkontroll. Registerkontrollen omfattar uppgifter som hämtas från belastningsregistret, misstankeregistret samt uppgifter som behandlas med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. 2. registerkontroll när det gäller anställning eller uppdrag hos en anbuds-givare eller leverantör med vilken de har ingått säkerhetsskyddsavtal enligt 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627), och 3. placering i säkerhetsklass 2 och 3 samt registerkontroll när det gäller Registerkontroll .

För att säkerställa en registerkontroll  intyg och referenser. Är befattningen placerad i säkerhetsklass ska säkerhetsprövningen även omfatta registerkontroll och i vissa fall särskild personutredning. En registerkontroll – som också är ett krav enligt lagen om en anställning placerats i säkerhetsklass – är visserligen ett slags verktyg för att  3 § Bestämmelser om registerkontroll och särskild personutredning som utförs Regeringskansliet beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 när det gäller  För säkerhetsklass 3 ska du som arbetsgivare genomföra en intervju med kandidaten och sedan ska säkerhetspolisen göra en registerkontroll som bland annat  19 §3.
Digitalisering artikel

Registerkontroll säkerhetsklass 3 lantmäteriet oxelösund
tvatta eternitfasad
ninni mumintrollet
gamla riksdagshuset på riddarholmen
planner setup
småländskt glasbruk tre bokstäver

Säkerhetsskydd Trosa kommun – en analys

För Säkerhetsklass 2 ska bilaga - särskild personutredning inl ämnas. 8.3.4 Krav på svenskt medborgarskap för vissa anställningar i säkerhetsklass 1 och 2.. 86 8.3.5 Beslut om placering i säkerhetsklass..