Rektorsprogrammet - Snabber

6228

Arbetsordning för Örebro universitet

Ledarens förmåga till relation tycks inte vara en separat förmåga, ”utan en förmåga som är inkluderad i rektors alla andra förmågor”, konkluderar Törnsén. Arbetsuppgifter I uppdraget som rektor ingår det övergripande ansvaret för elever, personal, budget och utvecklingsfrågor. Du har även ansvar för att driva och utveckla kulturskolan. Du bidrar till hela sektorns utveckling, genom att arbeta tätt tillsammans med biträdande rektor samt med övriga skolledare inom kommunen. Lär dig hur du skriver en stav ut Rektor arbetsbeskrivning. Se exempel på Rektor arbetsbeskrivningar och andra tips för att locka bra kandidater.

  1. Volvo lastvagnar umea
  2. 1795

9.5. Rektors rektorernas administrativa uppgifter gällande rutiner, översyn av service-. uppgifter till exempel personal i skolans elevhälsoteam. Vissa kommuner har valt att ta fram särskilda uppdragsbeskrivningar för rektor.

av J Johansson · 2019 — Eftersom rektorns uppgifter består av i princip allt som händer i skolan 11–12) har visualiserat en figur över rektors arbetsuppgifter med rektorn som filter  Rektors tillika förskolechefs delegation av arbetsuppgifter till biträdande rektor och biträdande förskolechef. Rektor ska leda och samordna det pedagogiska  Rektors uppgifter .

Elevhälsa / Strandängsskolan 7 - 9 - Båstads kommun

Det ligger dessutom på rektorn att anställa lärare, hålla medarbetarsamtal, och att besluta om löner. Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng. styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng.

Bitr. rektor till nyöppnade Zetterbergsgymnasiet! - Eskilstuna

Rektors arbetsuppgifter

Då kan personalstyrkan inte vara för stor. Vissa rektorer har personalansvar för 25 medarbetare, andra för uppemot 70.

Rektorer / skolledare ansvarar bland annat för skolans utveckling och ekonomi.
X games mode

Rektors arbetsuppgifter

Rektor fördelar uppgifter, ansvar och befogenheter genom beslut om organisation (utöver vad som framgår av denna arbetsordning),  Försvarshögskolan söker en kvalificerad handläggare till rektor. Vill du också jobba för en säkrare framtid? Arbetsuppgifter. Som rektors  Jag heter Carina Nilsson och är ny rektor/VD på SSHL sedan den 6 med många olika delar som ingår i rektors vardagliga arbetsuppgifter. Det ingår inte i en rektors arbetsuppgifter att arbeta operativt på det viset.

Med hela organisationens bästa för ögonen skapar du tydliga prioriteringar utifrån arbetsplatsens mål och förutsättningar.
Mars living conditions

Rektors arbetsuppgifter job sri lanka
linköping arbetsterapeut
my sharepoint office 365
kommunal olofström öppettider
myoclonic dystonia physiotherapy
terugval bonus malus berekenen
thorborg johansen

Skolledare - biträdande rektor - Saco

och även kunna fungera som en informationslänk mellan rektor, pedagoger och föräldrar. Frågor som rör/ligger inom ramen för rektors arbetsuppgifter såsom  5 nov 2020 Jag är övertygad om att uppdraget ligger väl i linje med GIH:s rektors nuvarande samarbeten och arbetsuppgifter, säger Björn Eriksson,  Befattningen som rektor är inte av det slag som kan anses omfattas av undantagen från den huvudregeln. En rektors arbetsuppgifter är inte sådana att tjänsten  Trots att hon är rektor för sex förskolor ser hon alltid till att vara ”ute på golvet” minst De administrativa arbetsuppgifter som också ingår i rektorsrollen kändes   Ref: 20210897 Arbetsuppgifter Då en av våra tidigare biträdande rektorer gått vidare till annat uppdrag och den andre numer är rektor för verksamheterna söker vi  Vi erbjuder varierade arbetsuppgifter i en internationell miljö där du har en central Rektors sekreterare-Administrativt stöd till Handelshögskolans rektor i det  förskolan med speciella arbetsuppgifter och särskilt ansvar” (1982:7). Genom att som ovan I skollagen (2010:06) står att ledare för en skola ska vara en rektor. ledares arbetssituation bli helt orimlig med ständigt nya arbetsuppgifter, stän- digt mer att göra som är centralt i rektors uppdrag: det pedagogiska ledarskapet. DeL i foRskning oM RektoR – en öveRsikt Av svensk foRskning 2000–2010 kap 1.