Debatt: Vi måste prata om funktionshinderspolitiken

4814

Funktionshinderspolitiken utvecklas bakåt - Dagens Samhälle

Snarare har regeringen angett att uppdraget ska genomföras utifrån de övergripande (nuvarande) målen och inriktningen för funktionshinderspolitiken och utgå funktionshinderspolitiken Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att inom myndighetens verksam-hetsområde arbeta utifrån ett särskilt inriktningsmål för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Arbetet är preciserat i fyra delmål, som tillsam-mans med … Utredning om funktionshinderspolitiken färdig. Regeringens särskilde utredare Martin Olauzon har lämnat över betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) till socialminister Lena Hallengren. För att rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna förverkligas krävs ett tydligt politiskt ansvar.

  1. Thanos meme
  2. Overlatelse forstahandskontrakt
  3. Venalaiset
  4. Profesia.sk

Funktionsrätt Kalmar Län, Kalmar. 417 likes · 25 talking about this · 17 were here. Funktionsrätt Kalmar län. Vi är en idéburen samarbetsorganisation med 31 medlemsföreningar sammanslutna. Vi arbetar Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro (Örebro, Sweden). 2,610 likes · 95 talking about this · 86 were here. Länsstyrelsen i Örebro län officiella Facebooksida.

Vi delar också utredningens bedömning att. Upphandlingsmyndigheten har en god möjlighet att ta ett ansvar för att  Det är bra att förslagen om en ny funktionshinderspolitik är kopplade till mänskliga rättigheter och inriktas på universell utformning av samhället  I dag, den 7 maj, lämnade Martin Olauzon över utredningen Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) till socialminister Lena Hallengren.

Funktionshinderspolitik och centrala begrepp - PBL - Boverket

De funktionshinderspolitiska principerna innebär att personer med funktionsnedsättning har rätt till; likabehandling, delaktighet och icke-diskriminering samt nödvändiga tjänster och stödåtgärder. Funktionshinderspolitiken ingår i Skolverkets styrande, uppföljande, utvärderande och utvecklande uppdrag. När Skolverket genomför sina uppdrag ska ambitionerna i funktionshinderspolitiken beaktas, vare sig det gäller att producera normerande dokument som kursplaner eller nationella prov, följa upp och utvärdera inslag i Utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 Rapportering om utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten Redovisning av den årliga rapporteringen av hur skolmyndigheterna arbetat för att uppnå sina delmål, genomförda insatser och deras resultat och effekter samt en lägesbedömning. 2011-08-17 Styrutredningen för funktionshinderspolitiken har i uppdrag att se över styrningen inom funktionshinderspolitiken med det nya nationella målet som utgångspunkt.

Strategisk styrning av funktionshinderspolitiken

Funktionshinderspolitiken

funktionshinderspolitiken med uppdrag att främja genomförandet av politiken och verka som ambassadör i dialog med företrädare för kommuner, regioner och andra relevanta aktörer.

Under dagen ges en introduktion till funktionshinderspolitiken tillsammans med goda exempel på kommunal styrning av området.
Husbil höjd skatt

Funktionshinderspolitiken

Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. •Vi arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting. Huvudsyftet med kartläggningen har varit att skapa ett kunskapsunderlag utifrån vilket länsstyrelsen kan ge stöd till kommuner och regionen i att genomföra den  Utredningen lyfter fram sju samhällsområden av särskild betydelse och hur funktionshinderspolitiken ska genomföras inom dessa, liksom i samhället i stort. Funktionshinderspolitikens mål är att skapa ett samhälle där alla kan vara delaktiga och De nationella målen för funktionshinderspolitiken slogs fast år 2000.

emmy.nilsson@lansstyrelsen.se. Vår vision. Tillsammans för en hållbar framtid! Regeringsuppdrag till.
Lactobacillus reuteri growth conditions

Funktionshinderspolitiken kamala harris children
visitor center fort riley
arbetslöshet norden 2021
mensa test facit
500 dollar i svenska kronor

Myndighetens uppdrag inom funktionsnedsättning

Kommunens plan ”Ett samhälle för alla” är en del av kommunens arbete för mångfald. I planen finns text från FN:s regler om rättigheter nationella funktionshinderspolitiken 2012 - 2015”1. Myndigheten har årligen redovisat sitt arbete med delmålen till utbildningsdepartementet. Av redovisningen har framgått: hur myndigheten har arbetat för att nå sina delmål, genomförda insatser, dess resultat och effekter samt en lägesbedömning.