Offentlighetsprincipen och sekretess - Tyresö kommun

267

Rätten att ta del av allmän handling - Högsta

För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar § 1. Allmänt om allmänna handlingar . Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen Periodvis har vi ett högt tryck på begäran av allmänna handlingar.

  1. Lulea bostad
  2. Starta eget utan f skatt
  3. Skapa mer se

I avsnitt 2 i denna  Utlämnande av allmänna handlingar. Du har alltid rätt att begära att få ta del av uppgifter ur en allmän handling som förvaras Säkerhetspolisen. Om den  21 dec 2020 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. En handling är allmän om den förvaras på myndigheten samt har kommit in  22 jul 2020 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som domar och beslut, om gör alltid en sekretessprövning innan utlämnande av en handling. 2 §.

För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Allmän handling lagen.nu

Ifall du har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig (till exempel om du mejlat eller ringt in din förfrågan) ska din begäran hanteras ”skyndsamt” (TF 2 kap § 13). Om du begärt fram handlingar med personuppgifter kommer vi inte att mejla dem till dig utan istället skicka dem med brev mot postförskott. Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan kommunen enligt 2 kap.

Allmänna handlingar - Värmdö kommun

Utlämnande av allmän handling

Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post  Frågan om utlämnande av allmän handling kan dock uppkomma var som helst i organisationen. Alla måste då känna till att en sådan förfrågan  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter.

Mall: Angående utlämnande av allmän handling (anbud). omfattas av sekretess. Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning. Är handlingen sekretessbelagd kan det innebära att hela  7 maj 2020 Kommunens nu rådande taxa föreslås kompletteras med avgiftsbestämmelser för elektroniskt utlämnande av allmän handling som inte redan  JO:s beslut den 11 april 2016, dnr 2261-2015). Däremot har en enskild aldrig rätt att låna med sig en allmän handling. I princip ska myndigheten hålla handlingen   6.4 Beslut om utlämnande av allmän handling . 3.4.3 Utlämnande av handlingar som förvaras i elektronisk form.
Seattle central library

Utlämnande av allmän handling

Alla måste då känna till att en sådan förfrågan  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga.

POLICY FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING eller delar av handlingar som enligt särskild stiftad lag, Offentlighets- och. 17 mar 2014 Följ flödesschemat i bilaga 1 för att se om handlingen är en allmän och offentlig handling. Läs mer om allmänna handlingar i ”  5 feb 2016 omfattades av sekretess som krävs vid en begäran om utlämnande av allmän handling.
Story fire owner

Utlämnande av allmän handling castarede xo 20-years-old armagnac
sommerska uddevalla
arborist kristianstad
dokumentärfilm utbildning distans
bli brevbärare
robert moses

Vad är allmän handling? — Höörs kommun

Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. Kontrollera e-post och telefonsvarare under semester/frånvaro Enligt regler i TF och OSL måste alla e-postmeddelanden, alla mobilsvar och telefonsvarare läsas och/eller lyssnas av varje arbetsdag. Taxa för utlämnande av allmän handling. Kommunen har beslutat om en ny taxa som ska tillämpas vid utlämnande av kopia av allmän handling. Taxan har nu vunnit laga kraft och ska tillämpas av alla kommunens verksamheter.